Informatie over het indisch cultureel erfgoed en Indonesië


Home webshop indisch antiek cultuur reizen eten geschiedenis

Eerst iets over vroeger. In de geschiedenis van Nederlands Indie speelt het KNIL, het Koninklijk Nederlandsch Indische leger, een belangrijke rol. Dit leger moest orde en rust garanderen in de kolonie. Het KNIL stond onder nederlandse leiding ,maar werd voor een groot deel bevolkt door indo's . Inlanders waren relatief ondervertegenwoordigd, want door hen werd het KNIL toch vooral als een bezettingsmacht gezien. Een bekende uitzondering op deze regel was de relatief grote vertegenwoordiging van Molukkers in het KNIL, maar ook de Minahassers waren goed vertegenwoordigd. De belangrijkste reden hiervan is weer het geloof. Beide groepen waren overwegend christen. Deze militairen kregen van wege hun onvoorwaardelijke trouw aan de nederlandse zaak al gauw de bijnaam Anak Blanda, -de kinderen van de hollanders. Op Java echter, waar ze vaak met harde hand ingrepen, kregen ze een hele andere bijnaam: Anjin Blanda,-hollandse honden. Dat was met name het geval in de Java oorlog (lees;opstand) van 1825 tot 1830. In 1947 onstond in Menado een politieke beweging die zich letterlijk “Twaalfde provincie” noemde , en die ernaar streefde dit deel van Indonesië weer onder Nederlands bestuur te krijgen als die twaalfde provincie. Hoe eigenzinnig Menado was en is, blijkt wel uit de strijd die nog in 1958 werd gestreden tussen het Indonesische leger en troepen uit de Minahasa. Hierbij werd Menado gebombardeerd en vielen vele doden, terwijl de rest van Indonesie allang door Sukarno onder één regering was samengebracht. Deze opstand werd de Permesta genoemd, en was in eerste instantie gericht op autonomie, en niet zozeer op onafhankelijkheid. Mede door toedoen van de amerikaanse CIA liep deze beweging uit de hand, wat leidde tot dat hardhandig ingrijpen van Jakarta.. Meer hierover vindt u hier.


Aan die strijd in de jaren 50 herinnert nog maar weinig. Wel staat op een prominente plaats in Manado dit standbeeld. Het zijn de vrolijke soldaten van de Worang divisie. Dit was destijds een divisie van het indonesische leger van voornamelijk Oost Indonesische militairen, die eerder een opstand in Makassar met succes de kop had ingedrukt.. Mogelijk is dit standbeeld dus een cadeautje uit Jakarta om de Manadonezen eraan te herinneren wat er gebeurt met ongehoorzame provincies.


Net als vroeger is de Minahasa een vruchtbaar landbouwgebied. Op deze akker wordt net mais geplant, terwijl her en der ook cocospalmen staan, die de akker een dubbele opbrengst geven. De coccosnoten leveren copra, een van de belangrijkste exportprodukten. In Nederland maken we daar dan weer margarine van


. Alle werkzaamheden op deze akker worden met de hand gedaan. Ook opvallend is dat op de voorgrond gezaaid wordt , terwijl op de achtergrond hetzelfde gewas nog geoogst moet worden.


Jongelui uit de grote middenklasse van Manado poseren graag ,wanneer ze na school gaan plonzen in het zwembad van een groot hotel, dat uitkijkt over de stad.


Menado is overwegend christelijk.


Celebes bleef ook na de onafhankelijkheid lang roerig


minahasa menado minahasa menado graven KNIL minahasa menado minahasa menado permesta minahasa menado

Wanneer je als indo geïnteresseerd bent in je roots, dan weet je meestal wel uit welke stad of streek je ouders of grootouders oorspronkelijk komen. Meestal betreft het dan Java, en met name Bandung was een bolwerk van Nederlandse belangen. Toch is de kans dat dat er ook Minahasa-bloed door de aderen vloeit, groter dan u denkt. Op deze pagina’s kunt u zien hoe belangrijk dit afgelegen deel van Indië voor Nederland was , en dat de Minahasa nog bijzonder veel heeft dat herinnert aan de Nederlandse periode. Ik neem u mee naar de kruidnagel, de klappertaart, de bruisende stad Manado en misschien wel naar sporen van uw opa's opa.


De Minahasa;

Vergeten homeland

 

minahasa menado maisminahasa menado mais

Loading...

Meer:
de geurige geschiedenis de trouwe taal menado food goudzoekers palmsuiker menado

Reizen:

verder naar boven Home