koperwerk

introductie

Indisch koperwerk krijgt niet de erkenning die het verdient. Noch in de literatuur, noch op internet is nauwelijks iets te vinden over dit traditionele ambacht. Toch behoort juist het  indische koperwerk tot het beste wat er ooit gemaakt is. Ook nu nog is het een spiegel van het rijk en veelzijdig verleden. Zowel de toepassing van het stuk zelf, als de decoratie bevatten vele verwijzingen naar een rijk en vaak onbekend verleden.  Daarbij moet je je realiseren dat de techniek om dit koperwerk te vervaardigen vrijwel is uitgestorven. Eigenaardig genoeg is dit oude spul in Indonesie zelf  slechts met de grootste moeite te vinden.  Voor indisch koper geldt hetzelfde als voor alle andere Indische antiek, namelijk het vreemde feit dat het mooiste in Nederland te vinden is en niet meer in Indonesie.  Een reden te meer om eens op zoek te gaan naar dit historisch erfgoed. Gelukkig is er een kleine groep liefhebbers van dit erfgoed, dat destijds in vrijwel ieder indisch  huishouden te vinden was. 

U treft hier een uitgebreide opsomming aan van bekende en minder bekende voorwerpen. Ik heb ze gegroepeerd naar herkomst, en daarna naar  wijze van gebruik.  De meeste stukken komen uit Java, verder is er materiaal uit Sumatra en uit Borneo. Ook maak ik een onderscheid tussen traditionele (inheemse) voorwerpen en voorwerpen die gemaakt werden voor de Nederlanders, die destijds het gezag vormden in Indonesie.

all rights reserved  indoshop.nl

bekijk 

koperwerk uit: